Một cái xe chao đảo chạy tới, viên cảnh sát giao thông ra hiệu cho xe dừng lại, lè nhè hỏi:Xe Chao Đảo Do Mặt Đường

– Ông uống rồi hả?

– Không một giọt!

– Thế thì thở vào đây – viên cảnh sát chìa ống thử cồn ra.

Không có phản ứng. Viên cảnh sát nghĩ thầm: ‘Mình nhầm hay dung dịch thử bị hỏng?’. Sau đó, tự mình thổi vào ống nghiệm và lẩm bẩm:

– Không, vẫn tốt. Có lẽ xe hắn chao đảo là do mặt đường thôi!