Một quán quân thể thao bị ốm, bác sĩ bảo:Thà Chết Cũng Phải Lập Kỷ Lục

– Anh sốt cao quá!

– Bao nhiêu thưa bác sĩ?

– 41 độ. Để tôi tiêm cho anh một liều hạ sốt.

– Khoan đã bác sĩ! – vị quán quân thều thào hỏi – Kỷ lục sốt thế giới bây giờ là bao nhiêu?

– !?!