Thấy chồng chăm chỉ nghiên cứu sách phong thủy, bà vợ hỏi:Phong Thủy Giúp Giảm Cân

– Ông này, bây giờ tôi muốn giảm cân thì theo phong thủy nên bố trí thế nào?

Ông chồng suy ngẫm hồi lâu rồi đáp:

– Theo phong thủy thì bà nên bán tủ lạnh và bếp, giao hết tiền bạc cho tôi quản lý là được.

– !!!