Phóng viên phỏng vấn một doanh nhân trẻ:Phá Sản Vì Hợp Tác Với Người Giàu Kinh Nghiệm

– Anh làm thế nào mà chỉ trong 3 năm đã có được một sản nghiệp đàng hoàng như thế này?

Doanh nhân trẻ:

– Tôi liên kết với một doanh nghiệp có nhiều vốn.

– Tỷ lệ đóng góp thế nào? – Phóng viên hỏi.

– Anh ta lo vốn còn tôi góp kinh nghiệm.

– Kết quả ra sao ạ?

Vị doanh nhân trẻ mỉm cười:

– Như anh thấy đấy, bây giờ tôi thì có tiền còn anh ta tích lũy được kinh nghiệm.