Tom mè nheo với mẹ để được mua hai món đồ chơi nhưng mẹ cậu từ chối:Mẹ Bất Ngờ Trước Lời Đáp Trả Của Con Trai

– Không được, con chỉ được quyền chọn một trong hai thôi.

– Tại sao ạ? – Tom mếu máo.

Mẹ cậu bé nghiêm giọng:

– Chỉ một món đã đủ cho con chơi mệt bở hơi tai rồi, mua hai món để làm gì?

Buổi tối đó, mẹ Tom nhắc nhở:

– Tom đến giờ học rồi, nên nhớ hôm nay con có hai bài tập về nhà đấy nhé.

Tom cúi gầm mặt đáp:

– Con sẽ làm một nửa thôi. Chỉ một bài tập đã đủ khiến con vắt sạch não rồi mẹ ạ.

– !?!