Đầu năm, Tũn tìm gặp thầy bói để hỏi chuyện tình duyên:May Là Tình Duyên Lận Đận

– Thưa thầy, không biết chuyện tình cảm của con sau này sẽ ra sao ạ?

Thầy bói nghiên cứu chỉ tay Tũn hồi lâu rồi lắc đầu:

– Trước năm 25 tuổi, đường tình của cô lận đận lắm. Sau đó thì đỡ hơn.

– Vậy là đến 25 tuổi con sẽ tìm được đối tượng thích hợp với mình phải không ạ? – Tũn hỏi với lòng đầy hy vọng.

Thầy bói lắc đầu:

– Không, đến tuổi thì cô ế hẳn.

– !!!