Một người phụ nữ tìm đến bác sĩ tâm thần than thở: Lý Do Vợ Không Đưa Chồng Khám Bệnh Khiến Bác Sĩ 'đứng Hình'

– Chồng tôi luôn nghĩ rằng mình là một cái thang máy. Ông có cách gì giúp tôi không thưa bác sĩ?

Bác sĩ điềm tĩnh đáp:

– Trước tiên, bà cần đưa ông nhà đến gặp tôi để xem tình hình đã.

Người vợ thở dài:

– Tôi không thể. Ông ấy không được phép dừng ở tầng này.

– !?!