Một bà vợ đòi ly dị chồng vì anh ta suốt ngày uống rượu. Quan tòa hỏi:Lý Do Lấy Chồng Bợm Nhậu

– Chồng bà bắt đầu uống rượu từ khi nào?

Bà vợ đáp:

– Từ trước khi chúng tôi cưới nhau.

Quan tòa ngạc nhiên:

– Thế sao lúc đó bà vẫn quyết định cưới ông ấy?

Bà vợ bức xúc:

– Vì lúc đó tôi nghĩ chắc hẳn anh ta phải có rất nhiều tiền nên mới uống rượu mỗi ngày như thế.

– !!!