Có người đàn ông đem đơn ly dị đến toà án.Ly Dị Vì Vợ Thích Hút Thuốc Trên Giường

Lý do mà ông ta đưa ra để ly dị vợ rất đơn giản: bà vợ có thói quen hút thuốc trên giường.

Quan toà hỏi:

– Tại sao ông lại muốn ly dị?

Người đàn ông đáp:

– Vì vợ tôi thích hút thuốc ở trên giường.

Quan toà nhíu mày:

– Thế thì có sao?

Người đàn ông bức xúc:

– Nhưng cô ta cứ gạt tàn thuốc vào tai tôi.

– !!!