Trong bệnh viện tâm thần, hai bệnh nhân bàn với nhau. Một tên nói:Không Thể Trốn Viện Vì Cửa Mở

– Đêm nay tao và mày trốn viện đi.

Tên kia liền hỏi:

– Bằng cách nào?

– Chúng ta sẽ trèo ra khỏi cửa lúc cửa khóa nhá!

Đến đêm, hai tên liền rủ nhau đi trốn. Một tên trèo lên cửa rồi thốt lên:

– Thôi, mày ơi! Quay về thôi, đêm nay cửa không có khóa!

Tên kia gật gù:

– Ừ, hôm nào khóa thì chúng ta trốn vậy!