Chủ cửa hàng tức giận quát nhân viên:Khi 'thượng Đế' Đánh Nhau

– Tại sao thấy khách hàng đánh nhau mà cậu lại không can?

– Liên quan gì đến em? – nhân viên tròn mắt hỏi.

Chủ cửa hàng gằn giọng:

– Khách hàng là thượng đế mà!

Cậu nhân viên nhún vai:

– Vậy nên người phàm như chúng ta tốt nhất đừng nhún tay vào thưa anh!

– !?!