Buổi đêm, có một con muỗi đang bay dạo chơi thì đâm vào đom đóm.Khi Muỗi Và Đom Đóm Tham Gia Giao Thông

Muỗi tức mình chửi:

– Mày điếc hay sao mà không nghe thấy tao vừa đi vừa ấn còi hả?

Con đom đóm nghe vậy liền chửi lại:

– Thế mày mù hay sao mà không nhìn thấy tao vừa đi vừa bật xi nhan hả thằng kia?