Hai đứa trẻ nói chuyện với nhau:Kẻ Chịu Tội Ăn Vụng

– Sao trông cậu buồn thế?

– Con mèo nhà tớ đi lạc mất rồi.

– Cậu nhớ nó à?

– Không!

– Thế thì làm sao?

– Tớ chỉ lo từ nay không ai chịu tội ăn vụng thay tớ.

– !!!