Dễ thương như bé với bạn... mèo

Thế này là ấm nhất

Dễ thương như bé với bạn... mèo

Ngay cả dáng ngủ cũng rất giống nhau

Dễ thương như bé với bạn... mèo

Chơi trò nhìn ngược nhé!

Dễ thương như bé với bạn... mèo

Canh giấc cho chủ nhân

Dễ thương như bé với bạn... mèo

Ai xinh hơn ai nào?

Dễ thương như bé với bạn... mèo

“Mình thích mùi này!”

Dễ thương như bé với bạn... mèo

Baby cưng, chơi nốt lần này thôi đấy nhé!

Dễ thương như bé với bạn... mèo

Rất thích bắt chước tư thế nằm của chủ

Dễ thương như bé với bạn... mèo

Mèo lười trả chỗ cho em đi!

Dễ thương như bé với bạn... mèo
Dễ thương như bé với bạn... mèo

Ngủ ngon nhé, mệt chết đi rồi

Huyền Anh
Theo Boredpanda