Nhân cuộc nói chuyện về việc làm từ thiện, một phụ nữ vui miệng khoe với hàng xóm.Chồng Mừng Vì Vợ Rộng Rãi Với Kẻ Vô Công Rồi Nghề

– Hôm nay tôi cảm thấy rất vui vì đã làm được việc có ích. Tôi đã cho kẻ vô công rồi nghề 500.000 đồng đấy!

– Sao chị lại quá rộng rãi như vậy? Hắn có đáng để cho không? Thế chồng chị phản ứng thế nào? – Người hàng xóm ngạc nhiên.

– Ông ấy khen tôi rất sáng suốt và nói ‘Cám ơn!’.

– !!!