Vợ gọi điện thoại cho chồng:Chồng Hốt Hoảng Khi Vợ Đòi Giao Việc Của Đàn Ông

– Anh chiều đi chợ giúp em nhé. Hôm nay em có việc về muộn.

Chồng cáu gắt:

– Đi chợ không phải việc của đàn ông.

Vợ nghe vậy liền cười lớn:

– À hôm nay anh được lắm. Vậy không cần đi chợ nữa, cứ nằm chờ ở nhà, tôi về luôn giao cho anh ít việc của đàn ông đây.

Anh chồng rối rít:

– Hôm nay vợ yêu muốn ăn món gì để anh đi chợ ngay nào!