Buổi tối, cảnh sát giao thông hỏi người lái xe:Chiêu 'gậy Ông Đập Lưng Ông' Của Cảnh Sát Giao Thông

– Tại sao anh lái xe mà không mở đèn?

Người lái xe chỉ vào cột đèn đường:

– Sao tôi phải mở khi đèn đường ở khắp mọi nơi.

Viên cảnh sát hỏi tiếp:

– Vậy cho phép tôi xì hết không khí ra khỏi lốp xe anh nhé!

– Tại sao chứ? – người lái xe ngạc nhiên.

Viên cảnh sát nhún vai:

– Tương tự như việc anh không mở đèn vậy. Không khí có khắp mọi nơi mà!

– !!!