Quà Tặng Cuộc Sống

Buồn Vì Đường Tình Duyên Thuận Lợi

Tũn tìm đến một thầy bói nổi danh để xem đường tình năm mới.

Sau một lúc xem xét tỉ mỉ, thầy bói phán:

– Cô cứ yên tâm, tôi thấy đường tình duyên sau này của cô thuận lợi lắm, không có tý trắc trở, sóng gió nào.

– Thật thế à thầy? – Tũn mừng rỡ.

Thầy bói gật đầu quả quyết:

– Thật! Nguyên một con đường rộng có một mình cô không có ai hết, không thuận lợi sao được.

– !!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button