Một ông bố vừa mới đi làm về liền gọi ngay cậu con trai ra chất vấn:Bố Cũng Muốn Học Hỏi Con Trai

– Bố nghe mẹ nói con chẳng chịu nghe lời mẹ phải không?

Cậu con ấp úng:

– Dạ, con… con….

Ông bố nóng nảy quát:

– Thôi, đừng có mà quanh co nữa, hãy nói cho bố biết, làm thế nào mà con lại làm được như thế?

– !?!